Is natuurgras goed voor paarden?

      Geen reacties op Is natuurgras goed voor paarden?

Door Piet Loof

Paarden worden geweid om ze te kunnen laten grazen, te laten bewegen
en om ze met soortgenoten in contact te kunnen laten komen. Het is
daarbij belangrijk dat zowel het paard als
de wei in goede conditie blijft
.
Dit vergt goed grasland management en dat is niet eenvoudig.
Hoe zorg je voor voldoende gras om te grazen en hoe voorkom je dat de paarden
te veel gras eten?

Is het gras dat de paarden eten wel gezond?

Wat zijn ongewenste kruiden en hoe herken ik die?

Er worden verschillende typen grasland onderscheiden, variërend van hoog productieve koeienweiden (cultuur grasland) tot laag productief grasland (natuurlijk grasland).
De voedselrijkdom van de bodem speelt hierin een belangrijke rol. Belangrijk is om de productiviteit van het gras aan te laten sluiten bij de mate van weidegang en de voerbehoefte van het paard.
Daar waar het mogelijk is om het cultuur grasland om te schakelen richting natuurlijk grasland ontstaan kansen om de biodiversiteit te vergroten.
Dit betekent een grotere variatie in grassen en kruiden, maar ook het vergroten van mogelijkheden voor weidevogels.
Kenmerken grasland typen
De hoedanigheid van het grasland kan van perceel tot perceel
verschillen. Belangrijke factoren hierin zijn het bodemtype, de mate van
bemesting en het grasland gebruik. Voor grasgroei zijn vooral vocht en de
beschikbaarheid van stikstof meststof bepalend voor groei.
lees meer van dit artikel van de Universtiteit Wageningen