De groene woestijn

      Geen reacties op De groene woestijn

door Letje Visser.

Hoe kan je nu het beste uitleggen aan mensen dat bemesten van grond, zoals weilanden, geen goede oplossing is?


Men denkt bij gezondheid aan voldoende mineralen en vitamines, zowel voor paard, als andere dieren zoals de mens.
Tekorten kunnen lastig zijn, en problemen veroorzaken. Gebeurt niet zo snel, want een organisme is bijzonder handig in hergebruiken van alles wat nodig is en tekorten zijn zelfs niet altijd te meten door dat mechanisme. In deze tijd gebruikt men erg veel supplementen uit angst voor tekorten, voor paarden en andere dieren.

Hoe zit het bij planten?
elke plant heeft zijn eigen voorkeur en functie in de natuur. Niemand probeert een cactus te laten groeien in dezelfde pot als een geranium. Of een heideplant in de moestuin. Men weet wel dat een cactus graag op zand groeit en niet in potgrond zoals de geranium. Hei houdt van arme zure zandgrond en dat is voor sla en bonen net weer niet de juiste keus.
En zo is het in de hele natuur: elke plant heeft zo zijn eigen voorkeur. Er zijn planten die erg veel verdragen en planten die heel erg kieskeurig zijn. Ook op andere fronten zoals kou en manier van gebruiken, maar nu gaat het over voeding in de bodem. Bemesten van de grond heeft dus invloed op de plantengroei, niet alleen op de groeisnelheid maar, veel belangrijker, ook op de variatie in de vegetatie.

Op voedselrijke grond groeien veel minder soorten dan op arme tot matig voedselrijke grond. In NL en BE zie je veel gifgroene weilanden, daar staan gemiddeld 8 soorten en dat is schrikbarend weinig. Ga je je paardenwei bewerken, bemesten en inzaaien dan krijg je als resultaat een soortenarme wei en dat is nu juist niet gezond. In een wei moeten wel 100-120 soorten voorkomen. Weinig soorten kan oorzaak zijn van tekorten omdat er te weinig variatie is in voedingstoffen.

Wat vegetatie betreft bestaan er geen tekorten.
De plant groeit op een voor die plant geschikte plek, niet geschikt? Dan groeit de plant er niet, maar dan is die plek wel weer prettig voor een andere soort. Je kan dus door bemesten niet zorgen dat er meer mineralen in je paard terecht komen, je kan alleen de vegetatie beïnvloeden.


Bij planten moet je dus NIET denken in tekorten en supplementen zoals mest of kunstmest.
Je paardenwei gaat daardoor namelijk achteruit! Gebruik je grond intensief, dan krijg je planten die de grond willen helpen repareren, zoals tredplanten: Engels raaigras, weegbree soorten, zuring soorten, varkensgras, madeliefje. Bij veel begrazing krijg je witte klaver, dat vult graag de lege plekken op en er is weinig concurrentie. Elke plant op de wei vertelt je dus iets over je wei. Weinig soorten? Dan is de wei waarschijnlijk voedselrijk. Veel soorten? Dan is je wei waarschijnlijk minder voedselrijk.

Eigenlijk is zo’n wei op schrale grond goud waard. Je paard krijgt er geen tekorten van want het gaat bij voeding niet om de hoeveelheid maar om de variatie: gevarieerde voeding houdt je paard gezond.

Wat dat betreft lijken paarden wel wat op mensen
!